+45 62 21 11 11
Mail@ceropa.com
  • Dansk
  • English
  • Deutsch
Konstante forbedringer

Vi har løbende gennemført forbedringer for at sikre miljøet og vores medarbejdere bedst muligt:

  • Reduktion af KWH-forbruget pr. kg støbt metal
  • Indførelse af recirkulation i vibrationsafgratningsanlægget
  • Køleanlæg baseret på genbrugsvand
  • Ingen udledning af industrielt spildevand
  • Ingen anvendelse af kemikalier, hvor der indgår stoffer, som optræder på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.

Aluminium er et af de mest bæredygtige materialer.

75% af det aluminium der er produceret er stadig i brug takket være dets holdbarhed og styrke.

Den energi, der anvendes til førstegangsfremstilling af aluminium, “bindes” i metallet, og derfor kræver omsmeltning kun en brøkdel – 5 % – af den oprindelige energi.